ஃப்ரூட்சாட்.

ருசியான பழக்கலவை

Continue Reading ஒக்ரோபர் 20, 2016 at 1:18 பிப 8 பின்னூட்டங்கள்

தொட்டில்—15

நேபாளத்துச் சூழ்நிலையில் அமைந்த கதை.

Continue Reading ஒக்ரோபர் 15, 2016 at 11:45 முப 6 பின்னூட்டங்கள்

போவோமா ஜெனிவா ஏரியைச் சுற்றி.2

ஊரையும் ஒரு கடையையும் பார்த்தோம். ஏரியின் காட்சிகளை இன்னும் பார்க்கத் தொடரலாம்

Continue Reading ஒக்ரோபர் 12, 2016 at 4:22 பிப 6 பின்னூட்டங்கள்

ஜெனிவா கொலுக்களில் சில

அயல்நாட்டில் நவராத்திரி பெருமை கொள்ள வைக்கிறது.

Continue Reading ஒக்ரோபர் 8, 2016 at 4:31 பிப 8 பின்னூட்டங்கள்

போவோமா ஜெனிவா ஏரியைச்சுற்றி.

ஜெனிவா ஏரியின் கரையோர கிராமம் பிரான்ஸில் உள்ளது. அங்கு போகும் வழியில் நாம்.

Continue Reading ஒக்ரோபர் 6, 2016 at 3:28 பிப 8 பின்னூட்டங்கள்

நவரத்ன ஸ்தோத்ரமாலை

நவராத்திரியில் எளிதாக ஸ்தோத்திரம் செய்ய உகந்த தமிழ்த் துதி இது. அகத்தியர் அருளிச் செய்தது. நவராத்ரி,குத்து விளக்கு பூஜை, வாரா வாரம் லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாராயணம் என எல்லா ஸமயங்களிலும் சேர்ந்து சொல்லியது. டில்லியிலிருக்கும்போது இவைகள் மனதிற்குகந்ததாக இருந்தவற்றின் ஞாபகம் வருகிறது. நீங்களும் பாடிப் பயனடையுங்கள்.

1  ஞானகணேசா  சரணம் சரணம்  ஞானஸ்கந்தா சரணம்சரணம்,

ஞானசத்குரோ சரணம் சரணம்,  ஞானானந்தா  சரணம்சரணம்.

ஆக்கும் தொழில் ஐந்தரநாற்றநலம்,  பூக்கும் நகையாள் புவனேஸ்வரிபால்,

சேர்க்கும் நவரத்தின மாலையினை, காக்கும் கணநாயக வாரணமே.

மாதா  ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

வைரம்

2.   கற்றும் தெளியார் காடே கதியாம்,   கண்மூடிநெடுங்கின வான  தவம்

பெற்றும் தெளியார்  நினைப் பென்னில்    அவம்,  பெருகும் பிழையேன்   பேசத்தகுமோ

பற்றும் வைர படைவாள் வைரப்,  பகைவர்க்கு   யமனாக எடுத்தவனே,

வற்றாத அருட்சுனையே வருவாய்.  மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

நீலம்

3.   மூலக்கனலே சரணம்சரணம் ,  முடியா முதலே சரணம்சரணம்,

கோலக்கிளியே சரணம்சரணம்,  குன்றாத ஒளிக் குவையே சரணம்.,

நீலத்திருமேனியிலே நினைவாய்,  நினைவற்றறியேன்  நின்றாய் அருள்வாய்,

வாலைக்குமரி வருவாய்வருவாய் , மாதா  ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

முத்து.

4.  முத்தே வரும் முத்தொழில்   ஆற்றிடவே,  முன்னின்று   அருளும் முதல்வி சரணம்,

வித்தே விளைவே சரணம்சரணம்,  வேதாந்த நிவாஸினியே சரணம் சரணம்,

தத்தேரியநான் தனயன் தாய்நீ , சாகாதவரம்  தரவே வருவாய்,.

மத்தேறுத்   திக்கினை வாழ்வடையேன்,  மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

பவழம்.

5.  அந்திமயங்கிய வான விதானம் ,அன்னை நடம் செய்யும் ஆனந்த மேடை,

சிந்தை நிரம்பவழம் பொழிவாரோ ,  தேம்பொழிலாம் இது செய்தவள் யாரோ,

எந்த இடத்தும் மனத்தும் இருப்பாள், எண்ணுபவர்க்கருள் எண்ண மிகுத்தாள்,

மந்திர வேத மாயப் பொருள் ஆனாள், மாதாஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

மாணிக்கம்.

6.   காணக்கிடையா கதியானவளே,  கருதக்கிடையா கலையானவளே,,

பூணக்கிடையா பொலிவானவளே,,  புனையக்கிடையா  புதுமைத்தவளே,

நாணித்   திருநாமமும் நின் துதியும்,  நவிலாதவரை நாடாதவளே,

மாணிக்க ஒளிக் கதிரே வருவாய்,   மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

மரகதம்.

7.     மரகதவடிவே சரணம் சரணம் ,மதுரித பதமே சரணம்சரணம்,

சுரபதி பணிய திகழ்வாய் சரணம்,   சுருதிஜதிலயமே  இசையேசரணம்,

அரஹர சிவ என்றடியார் குழுவ,  அவரருள் பெற அருளமுதே சரணம்

வரநவ நிதியே சரணம் சரணம், மாதா ஜெய ஓம் லலிதாம்பிகையே!

கோமேதகம்.

8.    பூமேவியநான் புரியும் செயல்கள், பொன்றாதுபயன்  குன்றா வரமும்,

தீமேல் எனினும் ஜெய சக்தி எனத், திடமாய் அடியேன்  மொழியும் திறனும்,

கோமேதகமே  குளிர்வான்  நிலவே , குழல்வாய் மொழியே தருவாய் தருவாய்,

மாமேருவினிலே வளர் கோகிலமே,  மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

பதுமராகம்.

9.   ரஞ்ஜனி நந்தினி அங்கணி பதும, ராக விலாஸினி  வியாபினி அம்மா

சஞ்ஜலரோக   நிவாரணி    வாணி,  சாம்பவி சந்ர கலாதரி  ராணி,

அஞ்ஜன மேனி அலங்ருத பூரணி,  அம்ருதஸ்வ ரூபிணி நித்ய கல்யாணி,

மஞ்சுளமேரு சிருங்க நிவாஸினி,  மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

வைடூரியம்.

10…வலையொத்தவினை கலையொத்தமனம், மருளப் பறையாரொலி யொத்தவிதால்,

நிலையற்றொளியேன் முடியத் தகுமோ,  நிகளம் துகளாக வரம் தருவாய்,.

அலையற் றசைவற் றனுபூதி பெரும் , அடியார் முடிவாழ்  வைடூரியமே,

மலையத்துவஜன் மகளே வருவாய்,   மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

11.                    பயன்

எவர் எத்தினமும் இசைவாய் லலிதா, நவரத்தின  மாலை   நவின்றிடுவார்,

அவர் அற்புத    சக்தி  எல்லாமடைவார், சிவரத்தினமாய்த் திகழ்வார் அவரே,

மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே ,மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!

மாதா ஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே  மாதாஜெயஓம் லலிதாம்பிகையே!!!!!!!

 

பின் குறிப்பு—- எழுத்துப் பிழைகள் இருக்க வாய்ப்புண்டு. தெரிந்தவர்கள் திருத்திக் கொள்ளவும்.

நவ ராத்திரி  சுப ராத்ரிகளாக அமைய எல்லோருக்கும் என் அன்பைச் சொல்லுகிறேன்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செப்ரெம்பர் 30, 2016 at 6:35 பிப 17 பின்னூட்டங்கள்

ஜெயின் கிச்சடியும் பத்லா கடியும்

கிச்சடியும் கடியும்

கிச்சடியும் கடியும்

ஜெயின் கிச்சடியும்,பத்லா  கடியும்.

ஜெயின் சமூகத்தினர் செய்யும்  விஜிடபிள்   கிச்சடியும்  அதற்கான நீர்த்த மோர்க்குழம்பும்  ருசியாக இருக்கும்.  இதோடு கூட சுட்ட மிளகு அப்பளாமும்   எல்லோரும் சாப்பிட ஒரு அருமையான ,சுலபமான  உணவு.  வாய்க்கு ருசியாக இருப்பதோடு  பூரா ஸத்துகள் நிரம்பியதாகவும் இருப்பது இதன் விசேஷம். ஸாதாரணமாக பூமிக்கடியில் விளையும், கிழங்கு,இஞ்சி போன்றவைகளை ஆசாரமானவர்கள்  சமையலில் சேர்ப்பதில்லை.   இது அம்மாதிரி முறையில் செய்யப்படவில்லை.யாவும் சேர்த்துச் செய்தது.

வேண்டியவைகள்

வகைகள்வேண்டியவை

வகைகள்வேண்டியவை

பெரிய வெங்காயம் —2

பூண்டு இதழ்கள்—3,

பீன்ஸ்—6,   கேரட்—1,தக்காளி—1, காப்ஸிகம்  சிகப்பு,பச்சை –பாதிபாதி. பட்டாணி  உரித்தது  அரைகப். உருளைக்கிழங்கு –1 இரண்டாக் கீறிய பச்சை மிளகாய் ஒன்று.

தாளித்துக் கொட்ட— வற்றல் மிளகாய்—2,  சீரகம்—1 டீஸ்பூன்,மிளகு—1 டீஸ்பூன்,லவங்கம்—6 ,  ஒரு துளி லவங்கப்பட்டை,  இஞ்சி  சிறிது, பிரிஞ்ஜி இலை1 எண்ணெய்—3 டேபிள்ஸ்பூன்

அரிசி—பெரியடம்ளரால் ஒரு டம்ளர்.   பயத்தம் பருப்பு   கால் டம்ளர். ருசிக்கு உப்பு.

செய்முறை.   பிரமாதமொன்றுமில்லை.

காய்கள் மஸாலாவுடன்

காய்கள் மஸாலாவுடன்

கரிகாய்களை  ஒன்றுபோல் நறுக்கிக் கொள்ளவும். இஞ்சி,பூண்டை  தட்டி வைத்துக் கொள்ளவும்.

குக்கரில்   எண்ணெயை விட்டுக் காய்ந்ததும்   தாளித்துக் கொட்டக் கொடுத்தவைகளைப் போட்டு வறுக்கவும் வெங்காயத்தைச்  சேர்த்து வதக்கி,பூண்டு இஞ்ஜியைச் சேர்த்து வதக்கி,  நறுக்கிய தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கவும். தக்காளி வதங்கிய பிறகு காய்களையும்,பிரிஞ்ஜி இலையையும் சேர்த்து வதக்கவும். இதனுடன்அரிசிப்,பருப்பை நன்றாகக் களைந்து  அதனுடன் மூன்று பங்கு அளவு தண்ணீரையும் சேர்க்கவும்   துளி  மஞ்சள்ப்பொடி வேண்டிய உப்பு சேர்த்து  குக்கரில் மூன்று விஸில் வரும் அளவிற்கு  வேக வைக்கவும்.  நீராவி அடங்கியபின்  ஒரு கிளறு கிளறி மூடி வைத்துச் சுடச்சுட பறிமாறவும்.

நான்கு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக் கிளறவும்.

குக்கரில் கிச்சடி

குக்கரில் கிச்சடி

 

 

  உடன் சாப்பிட மிளகு அப்பளாம் சுட்டதும்,  பத்லா கடியும்.

சாப்பாடுதயார்

சாப்பாடுதயார்

கடி என்ற சற்றுத் நீர்க்க இருக்கும் மோர்க்குழம்பும்.

பத்லா கடி எப்படி?

நான்கு கப்  மோரில்  2 டேபிள்ஸ்பூன் கடலைமாவைப் போட்டுக் கட்டி இல்லாமல் கரைக்கவும். வேண்டிய உப்பும் மஞ்சளும் சேர்க்கவும்.

பச்சைமிளகாய் இரண்டு பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும்கடுகு,வெந்தயம், சிறிது லவங்கம்,மிளகு  சிறிது எண்ணெயில் தாளித்துக் கொட்டி  மிளகாயையும் வதக்கி மோரில் சேர்த்து நிதான தீயில் நன்றாகக்  கிளறி ஒரு கொதி விட்டு இறக்கி கொத்தமல்லி இலையோ,கறிவேப்பிலையோ போட்டு இறக்கவும்.

மிளகு அப்பாளாத்தைச் சுட்டு  கிச்சடியுடன்  பத்லா கடியும் சேர்த்துச் சாப்பிடக் கொடுக்கிரார்கள். கிச்சடியின் மணம்  வீடுபூராவும்.

மிகவும் ருசியாகத்தானிருக்கிறது. கமகமக்கிறது.

என் மருமகள்  செய்தது.   நீங்களும் ருசித்துப் பாருங்கள். நமக்கு மஸாலா அதிகமாகத் தோன்றும். நன்றி ஸுமன்.

செப்ரெம்பர் 28, 2016 at 12:05 பிப 15 பின்னூட்டங்கள்

Older Posts


ஒக்ரோபர் 2016
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

திருமதி ரஞ்சனி அளித்த விருது

Follow சொல்லுகிறேன் on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 255 other followers

வருகையாளர்கள்

  • 381,985 hits

காப்பகம்

பிரிவுகள்


சொல்லுகிறேன்

சொல்லுகிறேன் என்ற தளத்தின் பெயருக்கேற்ப எல்லா முறையிலும் நீங்களும் ரஸிக்கும் வண்ணமும்,உபயோகமாகவும் சொல்லிக்கொண்டு இருப்பதில் எநக்கு ஒரு ஸந்தோஷம்.ம்

ஆறுமுகம் அய்யாசாமி

கவிதை, கருத்து, இதழியல்

எண்ணங்கள் பலவிதம்

என் எண்ணங்களின் நீருற்று

ranjani narayanan

Everything under the sun with a touch of humor!

Chitrasundar's Blog

நாங்களும் சமைப்போமில்ல!!!

hrjeeva

TNPSC

முருகானந்தன் கிளினிக்

மருத்துவம், இலக்கியம், அனுபவம் என எனது மனதுக்குப் பிடித்தவை, உங்களுக்கும் பயன்படக் கூடியவை

chinnuadhithya

A smile is a curve that straightens everything

Rammalar's Weblog

Just another WordPress.com weblog

anuvin padhivugal

மனதில் உள்ளதை பகிர்ந்துகொள்ள......

Cybersimman\'s Blog

இணைய உலகிற்கான உங்கள் சாளரம்

Vallamsenthil's Blog

Just another WordPress.com weblog

Support

WordPress.com Support

பிரபுவின்

பிரபுவின் வெற்றி

உலகின் முக்கிய நிகழ்வுகள்!

உண்மை நிகழ்வுகளை! வெளிஉலகிற்கு உணர்த்தும் ஒரு முயற்சி !

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.